“Opvoeden en opgroeien is samenspel”

Opvoeden van kinderen is belangrijk alleen soms best lastig. Het samenspel hierin is de sleutel tot succes. De verwijsindex is gemaakt om samenwerking tussen professionals te bevorderen. Hoe kunnen wij met zijn allen de verwijsindex zo goed mogelijk gebruiken? Wat levert het ons op?

Over deze vragen organiseren wij op 4 oktober 2018 een kennis- en netwerkbijeenkomst. We nodigen u daar graag voor uit.

Wanneer: donderdag 4 oktober 2018
Waar: Grand Café Vakantiepark De Kuilart, De Kuilart 1, 8723 CG Koudum
Voor wie: professionals betrokken bij opvoeden en opgroeien van kinderen
Tijd: 09.00 – 12.00 uur óf 13.00 – 16.00 uur

Er zijn twee mogelijkheden voor deelname: 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Beide bijeenkomsten hebben hetzelfde programma.

Onze insteek is ’s ochtends onderwijs en de partijen, die nauw verbonden zijn met het onderwijs, uit te nodigen. Daarbij denken wij aan de GGD, gebiedsteam/sociaalwijkteam medewerkers op school en de peuterspeelzalen/kinderopvang.

’s Middags is bedoeld voor de professionals, die werkzaam zijn in de jeugdhulpverlening.

Mocht u om welke reden dan ook een andere voorkeur hebben dan kunt u ervoor kiezen het andere dagdeel te bezoeken. Indien u verhinderd bent, kunt u een collega vragen u te vervangen.

Aanmelden?
Aanmelden kan via het opgaveformulier onderaan deze pagina.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het programma? Dan kunt u terecht bij Rina Rengelink, De Fryske Marren, r.rengelink@defryskemarren.nl of Sietie Verf-Beukens Súdwest-Fryslân  s.verf@sudwestfryslan.nl

 

AANMELDING

Ja, ik wil deelnemen aan de regiobijeenkomst van 4 oktober 2018 in Koudum.

Naam (verplicht)

Tussenvoegsel

Achternaam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Werkzaam bij (verplicht)

Functie (verplicht)

Komt u 's ochtends of 's middags? (verplicht)

Luncht u mee, ja/nee? (verplicht)