­

Over jitskealgra

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
jitskealgra heeft tot nu toe 19 berichten gepost.

Jaarrapportage ViF 2017

Hier kunt u de jaarrapportage Verwijsindex Fryslân 2017 downloaden.    

Geannuleerd: regiobijeenkomst 13 juni Zuid Oost Friesland

Bijeenkomst 13 juni (14.00 tot 17.00 uur in Drachten) is geannuleerd! Beste samenwerkingspartner, De bijeenkomst op woensdag 13 juni aanstaande is geannuleerd. De gemeenten Smallingerland, Opsterland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Heerenveen zijn voornemens de bijeenkomst in het najaar van 2018 opnieuw te organiseren. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Marije Klazema van de gemeente [...]

16 april 2018 – Uitnodiging regiobijeenkomst 5 juni Noord Oost Friesland

“Ons doel bereiken met de Verwijsindex. Hoe?” Hoe is de zorg voor jeugd in uw regio geregeld? Welke partijen organiseren deze zorg? Elkaar weten te vinden en samenwerken is nuttig en noodzakelijk. De Verwijsindex is een belangrijk instrument. Hoe kunnen we deze optimaal benutten? De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel [...]

21 maart 2018 – Nieuwsbrief maart 2018

Lees hier de nieuwsbrief van maart 2018!

20 maart 2018 – Aansluitingen gecontracteerde zorgaanbieders Sociaal Domein Fryslân

Van de 212 voor 2018 gecontracteerde zorgaanbieders bij Sociaal Domein Fryslân zijn er tot nu toe 76 zorgaanbieders aangesloten op de Verwijsindex Fryslân. Hiervan zijn er 31 zorgaanbieders die nieuw zijn aangesloten. Dit betekent dat deze partijen nu allemaal daadwerkelijk kunnen werken met de Verwijsindex. Het aantal nieuwe aansluitingen blijft helaas achter. Er zijn veel [...]

Trainingsdata tot juni 2018 zijn gepubliceerd!

De eerstvolgende training is op dinsdagmiddag 30 januari. De overige data en inschrijvingsmogelijkheden zijn te vinden via de pagina 'basistrainingen 2018'. De trainingen duren één dagdeel en worden in Leeuwarden aan de Westersingel 4 georganiseerd. Deelname aan een van de trainingen kan alleen via aanmelding met het opgaveformulier op onze website.

Wijziging taken Partoer

Voor het jaar 2018 zijn er nieuwe afspraken gemaakt tussen de 24 Friese gemeenten en Partoer. Dit betekent voor de ondersteuning aan gemeenten, organisaties en gebruikers dat er het een en ander gewijzigd wordt. Voor een deel is dit iets wat achter de schermen gebeurt, voor een deel ga jij hier ook iets van merken. [...]

Het belang van de juiste gemeentelijk contactpersoon

Rol/taak gemeentelijk contactpersoon, consequentie fusiegemeenten De gemeentelijk contactpersoon verwijsindex (alleen in een gemeente, met voorkeur een uitvoerder; gebiedsteammedewerker) is die persoon die mailtjes vanuit het systeem ontvangt wanneer een match (tussen twee hulpverleners, ongeacht organisatie, betrokken bij een kind/jeugdige in die gemeente) niet opgevolgd wordt. Dit betekent dat de hulpverleners geen contact met elkaar zoeken [...]

Wie is de aandachtsfunctionaris in jouw gemeente?

Maandag 13 november 2017 is op deze website de lijst met aandachtsfunctionaris per gemeente gepubliceerd. Ben je benieuwd wie het eerste aanspreekpunt Verwijsindex in jouw gemeente is? Ga dan naar "aansluiten" en download het PDF bestand!

We hebben een nieuw email-adres!

Per 20 oktober 2017 zijn wij bereikbaar op een nieuw email-adres! De term 'zizeo' zal steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Het nieuwe email-adres waar wij per direct op bereikbaar zijn is verwijsindexfryslan@partoer.nl. In de komende weken wordt op de website en in alle beschikbare documenten het email-adres zizeo@partoer.nl vervangen door verwijsindexfryslan@partoer.nl. Voorlopig zijn wij nog [...]