Per 2019 veranderen er een aantal taken in de procesbegeleiding van Partoer aan de gemeenten en organisaties. Bij de contractbesprekingen tussen gemeenten, SDF en Partoer in 2018 is vastgelegd dat Partoer alle organisaties betrokken bij en aangesloten op de Verwijsindex kan blijven coachen en begeleiden. Met ingang van 2019 maakt Partoer daarvoor afspraken met de gemeenten en organisaties die daar behoefte aan hebben. Partoer biedt daarvoor een aantal service pakketten aan.

Deze pakketten kunt u vinden bij ‘Service & Trainingen’.