­

Over jitskealgra

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
jitskealgra heeft tot nu toe 23 berichten gepost.

Bijeenkomst 14 mei 2019

Uitnodiging regiobijeenkomst Verwijsindex 24 januari 2019

Regiobijeenkomst Verwijsindex 24 januari 2019 te Drachten “Mijn visitekaartje laat ik achter wanneer ik betrokken ben bij een kind/jeugdige/gezin” De verwijsindex is een laagdrempelig instrument om je betrokkenheid weer te geven wanneer je hulp-/zorgverlening geeft aan een kind, ouder(s) van een kind of gezin. Je laat als het ware je visitekaartje achter. De [...]

Implementatie en promotie Verwijsindex Fryslân

Per 2019 veranderen er een aantal taken in de procesbegeleiding van Partoer aan de gemeenten en organisaties. Bij de contractbesprekingen tussen gemeenten, SDF en Partoer in 2018 is vastgelegd dat Partoer alle organisaties betrokken bij en aangesloten op de Verwijsindex kan blijven coachen en begeleiden. Met ingang van 2019 maakt Partoer daarvoor afspraken met de [...]

Wijziging bereikbaarheid helpdesk Verwijsindex Fryslân

Bij de contract besprekingen van de Friese gemeenten, SDF en Partoer voor 2019, is besloten de telefonische helpdesk tijden te beperken tot de ochtenden van 8.30 uur tot 12.30 uur van maandag tot en met vrijdag. In vakantie weken kan de helpdesk gesloten zijn. Houd daarvoor de website in de gaten. In hetzelfde contract overleg [...]

Actieve signalen in ViF op peildatum

1  Linker en rechter rijtje. Hoe gaat het in de Friese gemeenten? Twee maal per jaar (in april en in oktober) exporteren wij in statistiek alle op die momenten actieve signalen in ViF. Het aantal actieve signalen in ViF is elke dag anders, doordat signalen inactief worden, er signalen bij komen en jeugdigen 23 jaar worden en [...]

Jaarrapportage ViF 2017

Hier kunt u de jaarrapportage Verwijsindex Fryslân 2017 downloaden.    

Geannuleerd: regiobijeenkomst 13 juni Zuid Oost Friesland

Bijeenkomst 13 juni (14.00 tot 17.00 uur in Drachten) is geannuleerd! Beste samenwerkingspartner, De bijeenkomst op woensdag 13 juni aanstaande is geannuleerd. De gemeenten Smallingerland, Opsterland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Heerenveen zijn voornemens de bijeenkomst in het najaar van 2018 opnieuw te organiseren. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Marije Klazema van de gemeente [...]

21 maart 2018 – Nieuwsbrief maart 2018

Lees hier de nieuwsbrief van maart 2018!

20 maart 2018 – Aansluitingen gecontracteerde zorgaanbieders Sociaal Domein Fryslân

Van de 212 voor 2018 gecontracteerde zorgaanbieders bij Sociaal Domein Fryslân zijn er tot nu toe 76 zorgaanbieders aangesloten op de Verwijsindex Fryslân. Hiervan zijn er 31 zorgaanbieders die nieuw zijn aangesloten. Dit betekent dat deze partijen nu allemaal daadwerkelijk kunnen werken met de Verwijsindex. Het aantal nieuwe aansluitingen blijft helaas achter. Er zijn veel [...]

Trainingsdata tot juni 2018 zijn gepubliceerd!

De eerstvolgende training is op dinsdagmiddag 30 januari. De overige data en inschrijvingsmogelijkheden zijn te vinden via de pagina 'basistrainingen 2018'. De trainingen duren één dagdeel en worden in Leeuwarden aan de Westersingel 4 georganiseerd. Deelname aan een van de trainingen kan alleen via aanmelding met het opgaveformulier op onze website.