­

Over vif zizeo

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
vif zizeo heeft tot nu toe 8 berichten gepost.

Basistrainingen voorjaar en zomer 2017

De nieuwe trainingsdata (duur training: één dagdeel) zijn: Donderdagochtend          20 april 2017 Woensdagdagochtend    17 mei 2017 Dinsdagochtend               13 juni 2017 Donderdagochtend          13 juli 2017 Dindsdagmiddag              29 augustus 2017 Deelname aan een van de trainingen kan alleen als u zich via het opgaveformulier aanmeldt. Zie overzicht trainingsdata. Al deze trainingen worden gegeven in Westerparkstaete in [...]

Geslaagde start gezinsmatch!

Dat is de uitkomst van het activeren van de gezinsfunctionaliteit per 9 november 2015. Het werkveld had gevraagd om deze uitbreiding van de verwijsindex en wat hebben ze gelijk gekregen! In 40% van de gevallen, waarin een professional betrokken is bij een jeugdige, is er ook een broertje of zusje gesignaleerd. Doordat signalen van verschillende [...]

Paniek: ineens veel matches

Doordat de deuren van de gezinsmatch zijn open gegaan met terugwerkende kracht, kan het zijn dat jij, als trouwe signaleerder, ineens veel mails krijgt. Dank je wel…..dit betekent dat je het signaleren serieus neemt. Maar ….. geen paniek! Die terugwerkende kracht speelt nu op, maar straks gaat het beter. Log in in het systeem, dat [...]

Aangepast convenant ondertekend

Op 3 december 2015 hebben bijna alle Friese gemeenten het aangepaste convenant ondertekend. Er was een aanpassing nodig omdat er sinds het vorige veel is veranderd in de zorg voor jeugd. Het nieuwe convenant vormt een standaard onderdeel van deze website. Zo kunnen alle betrokkenen en geïnteresseerden ervan kennis nemen. Om het convenant gemakkelijk te [...]

Beantwoording kamervragen verwijsindex risicojongeren

Er zijn Kamervragen gesteld naar aanleiding van een onderzoek van november 2015 waarin de onderzoekster concludeerde dat de verwijsindex niet werkte. Staatssecretaris van Rijn stuurde op 7 december 2015 zijn reactie naar de Kamer. De staatssecretaris verwijst naar de landelijke evaluatie. Het onderzoek betrof slechts 4 gemeenten in Brabant. Download de PDF [...]

Activatie gezinsfunctionaliteit

Het ministerie van VWS heeft laten weten dat de landelijke Verwijsindex de gezinsfunctionaliteit gefaseerd zal activeren. Op 9 november 2015 is de Oudermatch geactiveerd. Op een nader te bepalen moment zal de Adresmatch geactiveerd worden.

Opening Fries sociaal planbureau

Dinsdagmiddag 16 juni 2015 is op passende wijze het Fries sociaal planbureau van start gegaan. Het Fries sociaal planbureau voert voor de gemeenten in Fryslân verschillende taken m.b.t. de verwijsindex uit. Een van de speerpunten in het gemeentelijke jeugdbeleid is, dat er meer aandacht moet komen voor preventie en vroegsignalering van ontwikkelingsproblemen bij kinderen/jongeren. Een [...]

Nieuwe website voor ViF ZiZeO