Organisaties aangesloten op de Verwijsindex Fryslân

In de lijst Aangesloten organisaties ViF per 25 februari 2019 worden alle organisaties genoemd die:

  • Een toetredingsovereenkomst convenant 2015 hebben getekend.
  • Daadwerkelijk een account in de Verwijsindex Fryslân hebben.

Deze lijst blijft groeien. Tegen het einde van het jaar 2018 verwachten wij nog zo’n 150 organisaties in Friesland te hebben aangesloten. Op dit moment werken er meer dan 3000 professionals met de Verwijsindex. Landelijk zijn dit meer dan 45.000 professionals.