Verwijsindex Fryslân

De verwijsindex is een digitaal contactsysteem waarin professionals (leerkrachten, thuishulpen, begeleiders en hulpverleners) hun betrokkenheid bij een jeugdige (0-23 jaar) kunnen aangeven door middel van een signaal.

Alleen professionele ondersteuners hebben toegang tot de verwijsindex. Als twee of meer van die professionals zo’n signaal afgeven is er sprake van een match. Zo’n match houdt in: bij dit kind zijn verschillende ondersteuners betrokken. Die ondersteuners krijgen elkaars contactgegevens en nemen contact met elkaar op. De bedoeling is dat ze de ondersteuning, samen met het gezin/jeugdige, afstemmen en dat een van hen het voortouw neemt.

Het doel is om samen ‘één kind, één gezin, één plan’ te realiseren.

In Fryslân heet de Verwijsindex: Verwijsindex Fryslân.