Direct inloggen in ViF-ZiZeO om te signaleren

Inloggen
Wachtwoord kwijt?
Login met gebruikersnaam en druk op knop wachtwoord vergeten/verlopen.
Gebruikersnaam kwijt?
Bel helpdesk 058-2343633 (ma. tot vrij. 8.30 uur tot 16.30 uur)

Verwijsindex Fryslân

De verwijsindex is een digitaal contactsysteem. Daarin geven leerkrachten, thuishulpen, begeleiders en hulpverleners een signaal af voor een jeugdige (0-23 jaar) die extra ondersteuning nodig heeft. Alleen professionele ondersteuning hebben toegang tot de verwijsindex. Als twee of meer van die professionals zo’n signaal afgeven is er sprake van een match. Zo’n match houdt in: bij dit kind zijn verschillende ondersteuners betrokken. Die ondersteuners krijgen elkaars contactgegevens en nemen contact met elkaar op. De bedoeling is dat ze de ondersteuning afstemmen en dat een van hen het voortouw neemt. Het idee achter de verwijsindex is: één kind, één gezin, één plan. In Fryslân heet de verwijsindex ViF ZiZeO: Verwijsindex Fryslân, Zicht op Zorg en Onderwijs.