Direct inloggen in ViF-ZiZeO om te signaleren

Inloggen
Wachtwoord of gebruikersnaam kwijt?
Klik in het Multisignaal inlogscherm op de oranje link:
Hulp bij het inloggen.
Lukt het nog niet?
Bel helpdesk 058-2343633 (ma. tot vrij. 8.30 uur tot 16.30 uur)

Verwijsindex Fryslân

De verwijsindex is een digitaal contactsysteem waarin professionals (leerkrachten, thuishulpen, begeleiders en hulpverleners) hun betrokkenheid bij een jeugdige (0-23 jaar) kunnen aangeven door middel van een signaal.

Alleen professionele ondersteuners hebben toegang tot de verwijsindex. Als twee of meer van die professionals zo’n signaal afgeven is er sprake van een match. Zo’n match houdt in: bij dit kind zijn verschillende ondersteuners betrokken. Die ondersteuners krijgen elkaars contactgegevens en nemen contact met elkaar op. De bedoeling is dat ze de ondersteuning, samen met het gezin/jeugdige, afstemmen en dat een van hen het voortouw neemt.

Het doel is om samen ‘één kind, één gezin, één plan’ te realiseren.

In Fryslân heet de verwijsindex ViF ZiZeO: Verwijsindex Fryslân, Zicht op Zorg en Onderwijs.