Service & Trainingen

Partoer biedt verschillende producten aan om u als individu of jullie als organisatie te begeleiden in het werken met de Verwijsindex. U laten begeleiden door een deskundige van Partoer zorgt ervoor dat u en uw organisatie snel en optimaal kan werken met de Verwijsindex. Een goed gebruik van de Verwijsindex kan ook op de lange(re) termijn kosten besparen. Afhankelijk naar de omvang en behoeften van uw organisatie bieden wij trainingen, colleges, coaching en ander type begeleiding aan. Ons aanbod is dus veelal maatwerk.

Wij horen graag wat uw wensen zijn, dan bespreken wij samen wat voor u en uw organisatie het meest geschikt is.

Wij verzorgen ook digitale trainingen, neem vrijblijvend contact met ons op.

Maatwerk

Webinars

Dit jaar organiseren wij ook webinars. Tijdens deze webinars wordt het ontstaan, nut en noodzaak en de werking van de ViF uitgelegd. In tegenstelling tot de fysieke trainingen wordt er niet geoefend met een casus.

Opgaveformulier

Fysieke trainingen

Jaarlijks organiseren wij een aantal basistrainingen voor alle gebruikers van de Verwijsindex Fryslân.

Opgaveformulier

€ 130,-

(excl. BTW)

Implementatie ViF in uw organisatie

De verschillende begeleidingspakketten zorgen ervoor dat uw organisatie voldoet aan de Jeugdwet (2015) en het overeengekomen inkoopcontract met Sociaal Domein Fryslân (SDF) maar bovenal kan de Verwijsindex op deze manier snel en gemakkelijk in uw organisatie geïmplementeerd worden. De daadwerkelijke technische aansluiting op ViF wordt bekostigd door SDF. Voor beide pakketten geldt: inclusief reistijd en reiskosten. Afspraak buiten Friesland is excl. reistijd en reiskosten.

Pakket Small – Begeleiding op afstand voor organisaties tot 5 medewerkers

1 telefonisch adviesgesprek à 1 uur met een ViF procesbegeleider van Partoer. Deze zal u telefonisch begeleiden bij ‘Wat is de ViF, wie en wat is uw organisatie en hoe kunt u de organisatie zo inrichten dat u meteen aan de slag kunt met ViF’. Hierna worden afspraken over de daadwerkelijke aansluiting op ViF gemaakt.

 • Inclusief training à €130,- (excl. BTW) voor één medewerker.
 • Partoer checkt uw aangeleverde documenten op volledigheid en verwerkt de gegevens.
 • Aansluiting op ViF wordt gerealiseerd. Bekostiging door de Friese gemeenten.

Resultaat

 • U voldoet aan uw verplichting vanuit de Jeugdwet (2015) en inkoopvoorwaarden SDF.
 • U bent aangesloten op de Verwijsindex Fryslân.
 • U kunt technisch gezien werken met het systeem Verwijsindex.

€ 500,-

(excl. BTW)

Pakket Medium – Begeleiding op locatie voor organisaties van 6 medewerkers of meer

1 adviesgesprek à 1,5 uur op uw locatie met een ViF procesbegeleider van Partoer. Deze zal u begeleiden bij ‘Wat is de ViF, hoe ziet uw organisatie qua personeelsverdeling eruit, welk type werk doet uw organisatie en hoe kunt u uw organisatie in ViF zo inrichten dat u meteen aan de slag kunt met de ViF’. Hierna worden afspraken gemaakt over de daadwerkelijke aansluiting op ViF.

 • Inclusief training à €130,- (excl. BTW) voor één medewerker.
 • Partoer checkt uw aangeleverde documenten op volledigheid en verwerkt de gegevens.
 • Aansluiting op ViF wordt gerealiseerd. Bekostiging door de Friese gemeenten.
 • Drie weken na aansluiting vindt er telefonische afstemming plaats, ‘hoe gaat het nu, zijn de accounts geactiveerd? Waar loopt u tegenaan, moeten er accounts bij of af?’

Resultaat

 • U voldoet aan uw verplichting vanuit de Jeugdwet (2015) en inkoopvoorwaarden SDF.
 • U bent aangesloten op de Verwijsindex Fryslân.
 • U kunt technisch gezien werken met het systeem Verwijsindex Fryslân.
 • U weet uw medewerkers correct te informeren over het gebruik van de Verwijsindex Fryslân.

€ 1000,-

(excl. BTW)

Strippenkaart coaching/begeleiding

De Verwijsindex kent verschillende rollen voor gemeenten en organisaties. Het eigen maken van deze rollen en/of het begeleiden van collega’s hierin heeft zich al bewezen als een zeer lastige taak.

Wij kunnen op korte termijn, op basis van een intensieve werkwijze (of iets minder intensief traject) medewerkers individueel begeleiden in hun nieuwe rol als:

 • Aandachtsfunctionaris (gemeente)
 • Gemeentelijk contactpersoon (gemeente)
 • Signaleringsgerechtigde medewerker (organisaties/gebiedsteam)
 • Instellingscoördinator (organisaties/gebiedsteam)

Deze begeleiding zorgt ervoor dat uw organisatie:

 • Kosten bespaart
 • Snel en optimaal kan werken met de Verwijsindex

De strippenkaart heeft een minimale afname van 10 uren (houdbaarheid 1 jaar) en is hierna per uur te verhogen.

€ 950,-

(excl. BTW)

Trainingen in Company

Wilt u uw gehele organisatie in 1 keer laten trainen? Heeft u een grote groep medewerkers die gezamenlijk getraind willen worden? Dat kan!

Wij verzorgen onze basistraining Verwijsindex in company:

 • Voor een groep van 15 tot 25 medewerkers
 • Op locatie van de organisatie
 • 1 dagdeel
 • 2 trainers

€ 1750,-

(excl. BTW)