Jaarrapportage 2022 van Verwijsindex Fryslân (ViF)

Jaarrapportage 2021 van Verwijsindex Fryslân (ViF) Hier vindt u de jaarrapportage 2022 van Verwijsindex Fryslân (ViF). De jaarrapportage beschrijft op hoofdlijnen de ontwikkelingen van de Verwijsindex Fryslân. Daarnaast omvat de rapportage de algemene cijfers van [...]

Wat gebeurt er met de Verwijsindex Fryslân?

Verwijsindex stopt?!?! Met enige regelmaat krijgen we bij de Verwijsindex Fryslân de vraag, “Ik heb gehoord dat de Verwijsindex stopt, klopt dat?” Allereerst willen we hier de meest brandende vraag beantwoorden: Moet ik de VIR [...]

Verwijsindex Fryslan Training

Doelgroep: Zorgprofessionals die werken met de Verwijsindex Duur training: één dagdeel. Inhoud training: Doel en visie overheid en gemeenten; Landelijk en provinciaal gebruik; De betekenis/inzet van de Verwijsindex voor welk type organisatie; Uitleg programma Verwijsindex: 'hoe [...]

2-Stapsverificatie nieuwe standaard

  2-Stapsverificatie nieuwe standaard   Je hebt vast wel eens eerder gebruik gemaakt van 2-stapsverificatie en het wijst zich in principe vanzelf. Je logt op de gebruikelijke wijze in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Daarna [...]

Functioneel beheer ook komende twee jaar bij Partoer

Trots kunnen we melden dat Partoer voor de jaren 2022-2024 het functioneel beheer voor de Verwijsindex Fryslân mag blijven vervullen. Opdrachtgever SDF (Sociaal Domein Fryslân) heeft ons deze opdracht opnieuw gegund. Hiervoor moest een pittig [...]

Jaarrapportage 2021 van Verwijsindex Fryslân

Jaarrapportage 2021 van Verwijsindex Fryslân (ViF) Hier vindt u de jaarrapportage 2021 van Verwijsindex Fryslân (ViF). De jaarrapportage beschrijft op hoofdlijnen de ontwikkelingen van de Verwijsindex Fryslân. Daarnaast omvat de rapportage de algemene cijfers van [...]

Eerste fysieke trainingen sinds twee jaar

In 2022 hebben we na twee jaar weer de eerste fysieke trainingen kunnen organiseren. Op 29 maart een in-company training voor een organisatie en op 7 april een basistraining via de open inschrijving. En wat [...]

Jaarrapportage Verwijsindex Fryslân 2020

Jaarrapportage 2020 van Verwijsindex Fryslân (ViF) Hier vindt u de jaarrapportage 2020 van Verwijsindex Fryslân (ViF). De jaarrapportage beschrijft op hoofdlijnen de ontwikkelingen van de Verwijsindex Fryslân. Daarnaast omvat de rapportage de algemene cijfers van [...]

Jaarrapportage Verwijsindex Fryslân 2019

Hier vindt u de jaarrapportage 2019 van Verwijsindex Fryslân (ViF). De jaarrapportage beschrijft op hoofdlijnen de ontwikkelingen van de Verwijsindex Fryslân. Daarnaast omvat de rapportage de algemene cijfers van het gebruik ViF in 2019. Deze [...]

Evaluatie Verwijsindex gestart

De landelijke evaluatie van de Verwijsindex wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Pro Facto uit Groningen. Meer informatie is te vinden op de website van Multisignaal en Pro Facto.

Actieve signalen in ViF op peildatum

1  Linker en rechter rijtje. Hoe gaat het in de Friese gemeenten? Twee maal per jaar (in april en in oktober) exporteren wij in statistiek alle op die momenten actieve signalen in ViF. Het aantal actieve signalen [...]

Geannuleerd: regiobijeenkomst 13 juni Zuid Oost Friesland

Bijeenkomst 13 juni (14.00 tot 17.00 uur in Drachten) is geannuleerd! Beste samenwerkingspartner, De bijeenkomst op woensdag 13 juni aanstaande is geannuleerd. De gemeenten Smallingerland, Opsterland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Heerenveen zijn voornemens de bijeenkomst in [...]

Trainingsdata tot juni 2018 zijn gepubliceerd!

De eerstvolgende training is op dinsdagmiddag 30 januari. De overige data en inschrijvingsmogelijkheden zijn te vinden via de pagina 'basistrainingen 2018'. De trainingen duren één dagdeel en worden in Leeuwarden aan de Westersingel 4 georganiseerd. Deelname [...]

Wijziging taken Partoer

Voor het jaar 2018 zijn er nieuwe afspraken gemaakt tussen de 24 Friese gemeenten en Partoer. Dit betekent voor de ondersteuning aan gemeenten, organisaties en gebruikers dat er het een en ander gewijzigd wordt. Voor [...]

Het belang van de juiste gemeentelijk contactpersoon

Rol/taak gemeentelijk contactpersoon, consequentie fusiegemeenten De gemeentelijk contactpersoon verwijsindex (alleen in een gemeente, met voorkeur een uitvoerder; gebiedsteammedewerker) is die persoon die mailtjes vanuit het systeem ontvangt wanneer een match (tussen twee hulpverleners, ongeacht organisatie, [...]

We hebben een nieuw email-adres!

Per 20 oktober 2017 zijn wij bereikbaar op een nieuw email-adres! De term 'zizeo' zal steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Het nieuwe email-adres waar wij per direct op bereikbaar zijn is verwijsindexfryslan@partoer.nl. In de komende [...]

Cijfers derde kwartaal 2017

Onderstaande afbeelding (klik om te vergroten) geeft het meest recente (3 oktober 2017) beeld weer van het aantal (nieuwe) unieke jeugdigen in de ViF in het derde kwartaal van 2017. Wat opvalt is dat het [...]

Publicatie aangesloten organisaties

Op dinsdag 9 mei 2017 is voor eerst het overzicht met op de Verwijsindex Fryslân aangesloten organisaties gepubliceerd. Het gaat hier om de organisaties die én een nieuw convenant hebben getekend én daadwerkelijk een account [...]

Geslaagde start gezinsmatch!

Dat is de uitkomst van het activeren van de gezinsfunctionaliteit per 9 november 2015. Het werkveld had gevraagd om deze uitbreiding van de verwijsindex en wat hebben ze gelijk gekregen! In 40% van de gevallen, [...]

Paniek: ineens veel matches

Doordat de deuren van de gezinsmatch zijn open gegaan met terugwerkende kracht, kan het zijn dat jij, als trouwe signaleerder, ineens veel mails krijgt. Dank je wel…..dit betekent dat je het signaleren serieus neemt. Maar [...]

Aangepast convenant ondertekend

Op 3 december 2015 hebben bijna alle Friese gemeenten het aangepaste convenant ondertekend. Er was een aanpassing nodig omdat er sinds het vorige veel is veranderd in de zorg voor jeugd. Het nieuwe convenant vormt [...]

Beantwoording kamervragen verwijsindex risicojongeren

Er zijn Kamervragen gesteld naar aanleiding van een onderzoek van november 2015 waarin de onderzoekster concludeerde dat de verwijsindex niet werkte. Staatssecretaris van Rijn stuurde op 7 december 2015 zijn reactie naar de Kamer. De [...]

Activatie gezinsfunctionaliteit

Het ministerie van VWS heeft laten weten dat de landelijke Verwijsindex de gezinsfunctionaliteit gefaseerd zal activeren. Op 9 november 2015 is de Oudermatch geactiveerd. Op een nader te bepalen moment zal de Adresmatch geactiveerd worden.

Opening Fries sociaal planbureau

Dinsdagmiddag 16 juni 2015 is op passende wijze het Fries sociaal planbureau van start gegaan. Het Fries sociaal planbureau voert voor de gemeenten in Fryslân verschillende taken m.b.t. de verwijsindex uit. Een van de speerpunten [...]