Jaarrapportage 2021 van Verwijsindex Fryslân (ViF)

Hier vindt u de jaarrapportage 2022 van Verwijsindex Fryslân (ViF).

De jaarrapportage beschrijft op hoofdlijnen de ontwikkelingen van de Verwijsindex Fryslân. Daarnaast omvat de rapportage de algemene cijfers van het gebruik ViF in 2022. Deze rapportage is vooral bedoeld als management- en bestuursrapportage. In de jaarrapportage worden de werkzaamheden van Partoer in 2022 in opdracht van de 18 Friese gemeenten omschreven.

Document: Verwijsindex Fryslan jaarrapportage 2022 – Partoer

Met vragen of toelichting helpen we graag:  Contact