Bijeenkomst 13 juni (14.00 tot 17.00 uur in Drachten) is geannuleerd!

Beste samenwerkingspartner,

De bijeenkomst op woensdag 13 juni aanstaande is geannuleerd. De gemeenten Smallingerland, Opsterland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Heerenveen zijn voornemens de bijeenkomst in het najaar van 2018 opnieuw te organiseren.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Marije Klazema van de gemeente Opsterland.