Jeugdige

Ben je jeugdige dan kun je op dit deel van de website informatie vinden over:

  • Wat is de Verwijsindex Fryslân
  • Wat zijn jouw rechten als jongere
  • Wat kan de Verwijsindex Fryslân voor jou betekenen
  • Wie werken er met de Verwijsindex

 

Hulp-/zorgverleners zetten zich allen in om de beste zorg aan jeugdigen te verlenen. Het is alleen niet altijd duidelijk wie er allemaal bij jou betrokken zijn. Wanneer professionals dit wel weten, kunnen ze de zorg-/hulpverlening aan jou beter op elkaar afstemmen. Het doel van het afstemmen is dat het snel weer beter met je gaat. Van verschillende zorg-/hulpverleners verschillende berichten ontvangen, is voor niemand leuk. Daarom is het belangrijk dat zij met elkaar contact hebben.

Voor jou als jongere is het soms lastig om bij te houden wie wanneer en waarmee betrokken was bij jou.

Door iedereen om jou heen samen te laten werken kan er betere zorg verleend worden. Hiervoor is het nodig dat professionals elkaar in beeld hebben.
De Verwijsindex Fryslân brengt de professionals met elkaar in contact.