Gemeente is eigenaar

De Nederlandse gemeenten zijn verantwoordelijk voor en eigenaar van de Verwijsindex. In Friesland heet de Verwijsindex de ‘Verwijsindex Fryslân’. De wethouder Jeugd van elke gemeente is persoonlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet in zijn of haar gemeente. Hier valt dus ook het gebruik van de Verwijsindex onder.

Partoer biedt, sinds de start van de verwijsindex in 2007, de Friese gemeenten ondersteuning bij de implementatie.

Wat is de Verwijsindex Fryslân? 

De Verwijsindex Fryslân (ViF) is een digitaal contactinstrument voor professionals, betrokken bij kinderen/jeugdigen van 0 tot 23 jaar en/of hun ouders. Professionals (gebiedsteammedewerkers, onderwijs, kinderopvang, leerplicht, thuiszorg, GGZ, jeugdhulp, et cetera) kunnen hun betrokkenheid bij een jeugdige tussen de 0 en 22 jaar aangeven door middel van een signaal. Indien een professional van bijvoorbeeld Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) of Werk & Inkomen/Participatie betrokken is bij de ouders, kan er ook een signaal op het kind of de jeugdige worden afgegeven.

Als twee of meer van die professionals op één uniek kind of een broertje/zusje zo’n signaal afgeven is er sprake van een match. Deze professionals krijgen elkaars contactgegevens en nemen contact met elkaar op. Wat er vervolgens afgestemd wordt hangt af van de casuïstiek. In het ene geval zal er een overleg gepland worden (het liefst met ouder(s) en/of jeugdige erbij!) in het andere geval zal het blijven bij telefonische afstemming en is verdere samenwerking niet nodig.

De bedoeling van de Verwijsindex is het in kaart krijgen wie allemaal betrokken zijn bij een kind, jeugdige en gezin, met andere woorden: de blinde vlek voorkomen!

Naast de wettelijke verplichting in de Jeugdwet 2015 om gebruik te maken van de Verwijsindex is het ook een voorwaarde voor zorginkoop voor organisaties.

Convenant

Het Friese convenant is hier te downloaden.