Omdat hulpverlening niet ophoudt bij 23 jaar

In Rotterdam is men zo enthousiast over de Verwijsindex dat ze die hebben uitgebreid. Zorgprofessionals kunnen hun betrokkenheid bij cliënten vanaf 23 jaar aangeven in het programma ‘Sluitend Samenwerken’, kortweg SLUIS. Zij zetten het systeem van de Verwijsindex dus niet alleen in voor jeugdigen onder de 23 jaar maar voor iedere inwoner van Rotterdam, ongeacht de leeftijd.

Via deze manier komen juist kwetsbare groepen sneller en duidelijker in beeld. Men weet van elkaar wie betrokken is en deelt waar nodig, relevante informatie. Gevolg is dat jongeren die binnen de Verwijsindex gesignaleerd zijn, niet uit beeld raken. Dat zorgt ervoor dat de zorggeschiedenis bekend is en dat het vervolgtraject daarop kan aansluiten.

Door vroeg te signaleren wil men in Rotterdam voorkomen dat de problematiek verergert. Dit scheelt de zorgprofessionals tijd, geld en energie. De Verwijsindex is een instrument om samenwerking te bevorderen. Samenwerking is het sleutelwoord; alleen ga je sneller maar samen kom je verder.