1  Linker en rechter rijtje. Hoe gaat het in de Friese gemeenten?

Twee maal per jaar (in april en in oktober) exporteren wij in statistiek alle op die momenten actieve signalen in ViF. Het aantal actieve signalen in ViF is elke dag anders, doordat signalen inactief worden, er signalen bij komen en jeugdigen 23 jaar worden en dan verdwijnen uit ViF. Deze keer die van okt. 2018 in vergelijking met okt. 2017.

Door het aantal actieve signalen van de jeugdigen in de gemeentes te delen door het aantal jeugdigen tot 23 jaar in die gemeente, komen we tot onderstaande percentages. Dit percentage is niet gelijk aan het percentage gesignaleerde jeugdigen, omdat er jeugdigen zijn met meer dan 1 signaal. Het geeft wel een indicatie.

Er zijn duidelijke (vooral positieve) verschuivingen te zien. Een aantal gemeenten bestaan niet meer, omdat ze per 2018 zijn gefuseerd.

2             Actieve signalen in Verwijsindex Fryslân.

Hieronder zien jullie de aantallen actieve signalen in ViF op de peildata in april en oktober van de bijna afgelopen 4 jaren. De stijgende lijn vanaf oktober 2017 zet door, mede als gevolg van jullie inzet om eerder en vaker te signaleren.

3  Jeugdigen waarop per kwartaal een signaal is afgegeven in de jaren 2015 t/m 3de kwartaal 2018.