Het ministerie van VWS heeft laten weten dat de landelijke Verwijsindex de gezinsfunctionaliteit gefaseerd zal activeren.

Op 9 november 2015 is de Oudermatch geactiveerd. Op een nader te bepalen moment zal de Adresmatch geactiveerd worden.