De wet, de toelichting en het convenant
De term Verwijsindex staat in 2010 voor het eerst in de Jeugdwet. Ook in de nieuwe Jeugdwet (2015) is de Verwijsindex weer opgenomen.

De Memorie van toelichting op de Jeugdwet is hier te vinden.

In het convenant staat de uitwerking van de Verwijsindex in de Jeugdwet voor de gemeenten in Fryslân en voor de professionals die gerechtigd zijn om te signaleren. Die moeten zich natuurlijk aan regels houden en met elkaar moeten ze afspraken maken over wie wat doet. Om het voor iedereen inzichtelijk te maken kunt u het convenant hier vinden.