Deze website is eigendom van Partoer. Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan Partoer. Overname van artikelen of kopiëren van (delen van) website-teksten is toegestaan met vermelding van de bron. Op de vormgeving van de website berust copyright.

De informatie op de website is met grote zorgvuldigheid geselecteerd. Toch kan het gebeuren dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of onjuist is. Partoer aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Deze website biedt ook toegang tot websites van anderen. Partoer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen. Hetzelfde geldt voor websites die verwijzen naar deze website. Partoer is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen gebruiken of raadplegen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.