We zijn in gesprek met een pedagogische en VVE-coach (Voor- en Vroegschoolse Educatie) van Kids First. Deze organisatie biedt peuter- en kinderopvang met verschillende locaties aan in Friesland, Groningen en Drenthe. Wat zijn hun ervaringen met het werken met de Verwijsindex Fryslân?

Kids First ziet de Verwijsindex als middel om in contact te komen met hulpverleners die betrokken zijn bij de kinderen. Door samen op te trekken in trajecten met zorg voor een kind en te zorgen voor een gezamenlijk plan van aanpak, krijgen kinderen optimale ontwikkelingskansen.

Door bij de start van haar baan bij Kids First meteen een basistraining ViF te volgen, waren de verwachtingen duidelijk: de ViF als een soort digitaal adresboekje, waarmee je contact kunt leggen met andere betrokken organisaties. Die verwachtingen komen in de praktijk vaak uit, maar af en toe wordt bijvoorbeeld een signaal van het gebiedsteam gemist.

 

Hoe gebruikt Kids First de Verwijsindex?

Kids First-medewerkers signaleren op het moment dat zij zorgen hebben over een kind. Deze zorgen worden altijd eerst besproken met de ouders. Soms is ook de teammanager en de pedagogisch coach betrokken. De ouders krijgen informatie mee, zodat ze goed geïnformeerd zijn, ook wordt verwezen naar een filmpje op de website. Het kan zijn dat dan besloten wordt om een signaal in de Verwijsindex af te geven.

Een gesprek met ouders over het afgeven van een signaal kan spannend zijn voor pedagogisch medewerkers, maar door te benadrukken dat samenwerking met andere hulpverleners in het belang van het kind is, gaat dit meestal goed. De coach kan helpen om een gesprek met ouders over de Verwijsindex voor te bereiden met pedagogisch medewerkers.

Er ontstaat een match en dan?

De medewerker van Kids First vertelt dat wat er na een match gebeurt, afhankelijk is van de aard en de ernst van de zorg. Ook het tijdstip waarop de match ontstaat is van invloed: is dit meteen na het afgeven van het signaal of pas na een tijdje? Van belang daarbij is voor Kids First:

Voordat er contact opgenomen wordt met de matchende hulpverlener is er altijd eerst afstemming met de ouders van het kind. Kids First legt vervolgens contact met de matchende hulpverlener(s). Die staan open voor contact, want die keuze hebben ze al gemaakt door een signaal af te geven.

Resultaat is dat een match eigenlijk altijd wat oplevert. Soms is het alleen al dat andere hulpverleners de zorgen delen. Als hulpverlening al betrokken is, kan Kids First als kinderopvang beter bij hun kerntaak blijven, namelijk zorgen voor kwalitatief goede opvang waar de kinderen gezien worden en zich veilig voelen.

Soms ontstaan er verrassende matches, bijvoorbeeld met hulpverleners waarvan de ouders niet hebben verteld dat die betrokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld gaan om verslavingsproblematiek, problematiek tussen ouders onderling, schuldhulpverlening of andere onderwerpen waarop een lading ligt. Soms is de andere hulpverlener bij de ouder betrokken en niet bij het kind, waardoor de ouders het niet bij de kinderopvang hebben aangegeven. Toch is het erg waardevol voor pedagogisch medewerkers om te weten dat er anderen bij het gezin betrokken zijn, zodat pedagogisch medewerkers een kind goed kunnen begrijpen en begeleiden.

Contact met helpdesk

Fijn om te horen dat het contact met de helpdesk positief wordt ervaren. In het begin ging dat vaak over het wegwijs maken in het systeem: hoe werkt alles en welke mogelijkheden zijn er?

Het kost mij soms meer tijd om het BSN-nummer van een kind te achterhalen dan om het signaal zelf af te geven. Een signaal met een match kan ook tijd opleveren! Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat we erachter komen dat we geen externe hulp meer in hoeven te zetten, omdat die al betrokken is, denk bijvoorbeeld aan integrale vroeghulp. “

Conclusie

De pedagogisch medewerker van Kids First geeft aan dat zij de Verwijsindex als instrument prima vindt. Er is nog winst te behalen als meer hulpverleners gaan signaleren, daardoor wordt de waarde van het instrument groter.