Trots kunnen we melden dat Partoer voor de jaren 2022-2024 het functioneel beheer voor de Verwijsindex Fryslân mag blijven vervullen. Opdrachtgever SDF (Sociaal Domein Fryslân) heeft ons deze opdracht opnieuw gegund. Hiervoor moest een pittig aanbestedingstraject worden doorlopen, waarbij er flinke concurrentie was van een tweetal andere organisaties. We hebben op drie verschillende onderdelen aangeven hoe we het functioneel beheer voor de komende twee jaar organiseren: plan van aanpak; rapportages en opleidingsplan.  

 

Plan van aanpak en planning: helder en geeft vertrouwen

De beoordeling op het punt ‘plan van aanpak’ is dat met name onze planning helder is en vertrouwen geeft in een duidelijke en gestructureerde uitvoering van de opdracht voor de komende twee jaren. We blijven bereikbaar op het bekende emailadres, telefoonnummer en website. 

 

Rapportage: zeer mooie opmaak, goed leesbaar en relevante informatie 

De beoordeling op het punt ‘rapportage’ is dat het er visueel mooi uitziet, maar ook goed leesbaar is en – het belangrijkste – relevantie informatie biedt. De meerwaarde zit in de inhoudelijke toelichting die wij vanuit Partoer bieden omdat we de provincie en het werkveld kennen. Op verzoek kunnen we informatie leveren om te sturen op het gebruik van de Verwijsindex in Fryslân. 

 

Opleidingsplan: concreet omschreven en gaat in op de vereiste aspecten

De beoordeling op het derde punt ‘opleidingsplan’ is dat het ingaat op alle vereiste aspecten en aansluit bij de visie van de opdrachtgever. Meerwaarde wordt geleverd door het frequent organiseren van webinars. SDF verwacht dat deze webinars zullen bijdragen een het succes van de Verwijsindex Fryslân. Binnenkort kunnen (potentiële) gebruikers van de ViF zich aanmelden voor de eerste webinar! 

 

Aan de slag 

We gaan als team van de Verwijsindex Fryslân – Jitske Algra, Vincent van der Plas en Maaike van Dijk – weer met volle inzet aan de slag om het gebruik van de ViF voor iedereen zo optimaal mogelijk te maken. Dat geldt voor de helpdeskfunctie die ’s ochtends telefonisch en via de mail altijd bereikbaar is, voor het organiseren van trainingen, webinars en e-learnings en voor het maken van de jaarrapportages.