Dat is de uitkomst van het activeren van de gezinsfunctionaliteit per 9 november 2015. Het werkveld had gevraagd om deze uitbreiding van de verwijsindex en wat hebben ze gelijk gekregen! In 40% van de gevallen, waarin een professional betrokken is bij een jeugdige, is er ook een broertje of zusje gesignaleerd. Doordat signalen van verschillende jeugdigen uit één gezin nu samenkomen, kan er eerder samenwerking ontstaan op gezinsniveau. Eén gezin, één plan is daarmee dichterbij gekomen.

Gezinsmatch
Bij een gezinsmatch krijgen professionals nu ook de contactgegevens van collega professionals, die betrokken zijn bij een andere jeugdige, met wie er een directe relatie bestaat op basis van overeenkomende ouder. Meer informatie is te vinden op de site van MULTIsignaal.