Hier kunt u de halfjaarsrapportage Verwijsindex Fryslân 2018 downloaden