Per 2019 veranderen er een aantal taken in de procesbegeleiding van Partoer aan de gemeenten en organisaties. Met ingang van 2019 maakt Partoer individuele afspraken met de gemeenten en organisaties die behoefte hebben aan coaching en begeleiding. Partoer biedt daarvoor een aantal service pakketten aan. Tevens kunnen organisaties voor vragen en begeleiding bij het implementeren van de Verwijsindex terecht bij de aandachtsfunctionaris van de gemeente waar de organisatie gevestigd is.

Deze pakketten kunt u vinden bij ‘Service & Trainingen’.