Hier vindt u de jaarrapportage 2019 van Verwijsindex Fryslân (ViF).

De jaarrapportage beschrijft op hoofdlijnen de ontwikkelingen van de Verwijsindex Fryslân. Daarnaast omvat de rapportage de algemene cijfers van het gebruik ViF in 2019. Deze rapportage is vooral bedoeld als management- en bestuursrapportage. In de jaarrapportage worden de werkzaamheden van Partoer in 2019 in opdracht van de 18 Friese gemeenten omschreven.

Document: Jaarrapportage 2019

Met vragen of toelichting helpen we graag:  Contact