Jaarrapportage 2021 van Verwijsindex Fryslân (ViF)

Hier vindt u de jaarrapportage 2021 van Verwijsindex Fryslân (ViF).

De jaarrapportage beschrijft op hoofdlijnen de ontwikkelingen van de Verwijsindex Fryslân. Daarnaast omvat de rapportage de algemene cijfers van het gebruik ViF in 2021. Deze rapportage is vooral bedoeld als management- en bestuursrapportage. In de jaarrapportage worden de werkzaamheden van Partoer in 2021 in opdracht van de 18 Friese gemeenten omschreven.

Document: Jaarrapportage 2021

Met vragen of toelichting helpen we graag:  Contact