Hier kunt u de jaarrapportage Verwijsindex Fryslân 2017 downloaden.