Hier kunt u het jaarverslag Verwijsindex Fryslân 2018 downloaden:

Jaarverslag ViF 2018