Wat vind jij van de Verwijsindex? We spreken met Slimmerik!

Met wie hebben we gesproken? Met Erik Velstra, directeur, oprichter en autismedeskundige en Diana Bos, administratief medewerker. Slimmerik heeft als missie om zo veel mogelijk kinderen en jongeren met autisme van overleven naar leven te helpen. Slimmerik biedt diverse ondersteuningsvormen, zoals maatjesgroepen, individuele en gezinsondersteuning, onderwijs-zorgarrangementen, handelingsgerichte diagnostiek en ook diagnostiek met de samenwerkingspartners. Hun kantoor staat in Leeuwarden en ze bieden hulp in heel Friesland.

 

De aansluiting op de Verwijsindex Fryslân

Het begon voor Slimmerik met het tekenen van de toetredingsovereenkomst bij de voormalige gemeente Leeuwarderadeel. Met het tekenen van deze overeenkomst was de toetreding tot de Verwijsindex een feit. Vervolgens zijn de accounts voor de medewerkers aangemaakt. Binnen Slimmerik waren er wel afspraken voor het werken met de Verwijsindex: alleen een signaal afgeven als er zorgen waren, als je een zorgmelding ging doen.

 

Het proces rondom de Verwijsindex bij Slimmerik

Na de intake, waarbij ook informatie gegeven wordt over de Verwijsindex, koppelt Slimmerik zich in de Verwijsindex aan de jeugdige. In de inwerkprocedure van nieuwe collega’s krijgt de Verwijsindex aandacht door de nieuwe medewerkers te vertellen welke informatie ouders bij de intake krijgen over de Verwijsindex.

 

Meerwaarde Verwijsindex

Slimmerik heeft recent ervaren hoe de Verwijsindex kan werken, ze waren namelijk de verrassende matchpartij voor een andere organisatie.  Die andere organisatie nam contact op omdat zij in de Verwijsindex een match met Slimmerik hadden, ze zagen daarbij dat Slimmerik eerder betrokken was geweest bij de betreffende jongere. Er kon toen snel contact met elkaar gelegd worden, zodat de andere organisatie het vervolgtraject voor deze jeugdige vorm kon geven.

Als er acute hulp nodig is, zoals bij Spoed4Jeugd, lijkt het van meerwaarde dat er gebruik gemaakt wordt van de Verwijsindex. Er is dan snel zichtbaar welke mensen betrokken zijn bij de jeugdige. Daarvoor is het wel een voorwaarde dat alle organisaties werken met de Verwijsindex, om zo een compleet beeld te kunnen krijgen voor de medewerkers van Spoed4Jeugd die de triage doen.

 

Tips voor het gebruik van de Verwijsindex

Als de Verwijsindex zo gebruikt moet worden, zoals geformuleerd is in de visie van de Friese gemeenten en SDF, dan moet daar volgens Slimmerik ook op gestuurd worden. Het is nu mogelijk dat partijen hun eigen afwegingen maken, terwijl er duidelijke contractuele afspraken zijn voor bijvoorbeeld wanneer er een signaal afgegeven wordt. De gemeenten en SDF kunnen daar volgens Slimmerik een strakkere rol in pakken om het gebruik van de Verwijsindex te stimuleren.