Machteld Seinstra heeft de taken van aandachtfunctionaris en gemeentelijk contactpersoon ViF voor de gemeente Leeuwarden overgedragen aan Alrik Aalbers. Hieronder stelt Alrik zichzelf kort voor en kijkt Machteld terug op de afgelopen jaren ViF voor de gemeente Leeuwarden.

Alrik Aalbers
Alrik AalbersAandachtfunctionaris en gemeentelijk contactpersoon ViF Leeuwarden

Mijn naam is Alrik Aalbers en ik werk als beleidsmedewerker jeugd bij de gemeente Leeuwarden. Onlangs heb ik de taak als aandachtfunctionaris en gemeentelijk contactpersoon voor de Verwijsindex overgenomen van Machteld Seinstra.

Een nieuwe functie maar voor mij geen onbekend terrein. Als beleidsmedewerker en als jeugdhulpverlener heb ik in de afgelopen jaren gewerkt met de Verwijsindex. Mijn ervaringen zijn positief, voornamelijk in de samenwerking die ontstaat tussen de partijen die werken voor de cliënt. Door de registratie wordt de ander die betrokken is geïnformeerd en kan een samenwerking het werk lichter en effectiever maken.

Als aandachtfunctionaris en gemeentelijk contactpersoon is het mijn doel om partijen kennis te laten maken met de voordelen van de Verwijsindex. Het nut en belang voor de cliënt vind ik belangrijk. De verwijsindex moet niet alleen een meldingssysteem of administratief klusje zijn. Het is een instrument die de samenwerking tussen partijen stimuleert met een effectieve ondersteuning voor de cliënt als gevolg!

Mijn naam is Machteld Seinstra en ik werk als beleidsadviseur Jeugd bij de gemeente Leeuwarden. Ik ben de afgelopen 4 jaar aandachtfunctionaris en gemeentelijk contactpersoon voor de Verwijsindex Leeuwarden geweest. Ik vond het daarbij van belang om  professionals te stimuleren en te ondersteunen bij het gebruik van de Verwijsindex.

De Verwijsindex was voor mij geen onbekend terrein. In mijn vorige baan als RMC-traject coördinator werkte ik zelf met de Verwijsindex. Wat ik als meerwaarde van de Verwijsindex heb ervaren, zowel in de uitvoering als op beleidsniveau, is dat een sluitende aanpak begint met het in beeld hebben van de betrokken instanties. Achter iedere match schuilt een ander verhaal en dit vraagt om onderlinge afstemming. Daarnaast voorkomt het dat niet iedere jongere of gezin zijn verhaal opnieuw hoeft te vertellen.

Als Leeuwarden scoren wij in het aantal afgegeven signalen ten opzichte van Friesland hoog. Dat is uiteraard mooi, maar het instrument werkt naar mijn idee het beste als iedereen hem gebruikt en dat vraagt blijvende inzet. Het gezamenlijk belang zou daarbij moeten zijn: passende ondersteuning voor ieder kind, jongere of gezin!

Machteld Seinstra
Machteld SeinstraBeleidsadviseur Jeugd Leeuwarden