Voorheen werd er per match alleen “het eerste ontstaan” geteld als “een match”. Nu worden alle lijntjes tussen twee professionals rond een cliënt geteld. Dit om een evenredig beeld te krijgen met de gezinsmatches. De VIR telde sinds de gezinsfunctionaliteit al het aantal verbindingen (in een gezinsmatch) en dat gaf een scheef beeld met de oude telling van de individuele matches.

Met een voorbeeld proberen we dit te verhelderen. Stel, er hebben zich vier professionals gesignaleerd rondom één cliënt. Deze vier professionals maken ‘zes verbindingen’ (zie de figuur hieronder). In de oude telling werd dit aangegeven als slechts één enkele cliëntmatch.

Nieuwemaniertellen