Dinsdagmiddag 16 juni 2015 is op passende wijze het Fries sociaal planbureau van start gegaan.

Het Fries sociaal planbureau voert voor de gemeenten in Fryslân verschillende taken m.b.t. de verwijsindex uit. Een van de speerpunten in het gemeentelijke jeugdbeleid is, dat er meer aandacht moet komen voor preventie en vroegsignalering van ontwikkelingsproblemen bij kinderen/jongeren. Een ander aandachtspunt is dat er toegewerkt moet worden naar één plan van aanpak voor een kind of gezin. Dat vereist samenwerking tussen allerlei professionals uit allerlei verschillende instellingen. De verwijsindex is een digitaal hulpmiddel waarmee professionals elkaars contactgegevens sneller kunnen vinden zodat vroegtijdige interventies mogelijk zijn.