Rol/taak gemeentelijk contactpersoon, consequentie fusiegemeenten

De gemeentelijk contactpersoon verwijsindex (alleen in een gemeente, met voorkeur een uitvoerder; gebiedsteammedewerker) is die persoon die mailtjes vanuit het systeem ontvangt wanneer een match (tussen twee hulpverleners, ongeacht organisatie, betrokken bij een kind/jeugdige in die gemeente) niet opgevolgd wordt. Dit betekent dat de hulpverleners geen contact met elkaar zoeken en/of dit aangeven in het systeem (‘afgestemd’). Het is belangrijk dat deze rol belegd is, want de gemeentelijk contactpersoon kan ondersteuning bieden daar waar het stagneert in de hulpverlening. De gemeentelijk contactpersoon heeft rechten in Verwijsindex Fryslân en kan managementinformatie op gemeentelijk niveau samenstellen.

Wanneer er gemeenten fuseren moet er een nieuwe contactpersoon voor die nieuwe gemeente worden aangewezen.

Hoe dit allemaal in z’n werk gaat? Bel met Renée Ras, zij neemt je mee in de te nemen stappen!