Train de trainer

Op maandag 31 januari waren Jitske Algra en Maaike van Dijk van de Verwijsindex Fryslân te gast bij het gebiedsteam Waadhoeke. De instantiebeheerders hebben een training van één dagdeel gekregen om daarmee zelf met hun team aan de slag te kunnen. Binnen de gemeente Waadhoeke functioneert een stadsteam en een plattelandsteam, waaronder in totaal bijna 80 jeugd- en de wmo-medewerkers actief zijn.

Opfrissen en kennis doorgeven

Na deze training waren de instantiebeheerders weer helemaal bijgepraat en qua kennis opgefrist. Aan de hand van de voor hen gemaakte PowerPointpresentatie kunnen ze zelf aan de slag om de medewerkers te helpen om de mogelijkheden van de Verwijsindex Fryslân zo goed mogelijk te benutten. En als er losse eindjes zijn, kunnen ze natuurlijk altijd een beroep doen op de helpdesk.