Froukje Hartmans is intern begeleider (ib’er) op de Plataanschool in Leeuwarden en maakt vanaf het begin gebruik van de Verwijsindex Fryslân (ViF). Als ib’er vindt zij het heel belangrijk om de Verwijsindex te gebruiken als hulpmiddel om kinderen en hun gezin te helpen.

,,Dankzij de Verwijsindex kun je snel zien of er bij een bepaald kind een match is met andere hulpverleners. Daardoor kun je de mensen benaderen die ook bekend zijn met het kind waar het om gaat. Samen kun je afspraken maken over wie de regie voert. Daarnaast is het belangrijk om geregeld met elkaar af te stemmen wie wat voor het kind doet. Als ib’er vind ik het erg belangrijk om de contacten warm te houden, zowel met de ouders als met de andere hulpverleners, zoals de mensen van de wijkteams en de jeugdzorg. Bovendien houd ik van korte lijnen. Daarom is de Verwijsindex ook zo’n mooi hulpmiddel.’’

,,In het begin moest ik wel wennen aan het gebruik van de Verwijsindex. Je moet echt routine opbouwen en dat bereik je alleen door te doen. Als ik hulp nodig had belde ik Renée Ras van de Helpdesk. Zij reageerde altijd alert waardoor ik vlot verder kon gaan. Het is fijn om deze achterban te hebben. Nu ik regelmatig met de Verwijsindex werk, is het voor mij een prima hulpmiddel geworden waarbij de professionals uit de zorg elkaar snel kunnen vinden. Omdat het een landelijk systeem is, hadden we laatst zelfs een match uit Brabant.’’

,,Alles valt of staat met het opbouwen van vertrouwen met de ouders. Als ik denk dat ouders en kind ondersteuning nodig hebben, signaleren wij ons als betrokkene in de Verwijsindex. Ik benoem dit altijd richting de ouders en leg dan ook uit hoe het werkt. Ik benoem dat het puur een hulpmiddel voor ons is om elkaar te bereiken en dat de privacy niet wordt geschonden. Eerst dacht ik dat het een hele klus was om alles in te voeren, maar dat valt heel erg mee. Het is niet veel werk.’’

,,Scholen vormen een belangrijke spil als het gaat om de Verwijsindex. Vooral de eerste jaren van de basisschool zijn heel belangrijk. Als er dan al problemen zijn moet er aan de bel worden getrokken, anders wordt het probleem alleen maar groter. Samen moet je er bovenop zitten, anders raak je het contact kwijt. Ik heb inmiddels al verschillende casussen meegemaakt waarbij je een kind ziet opbloeien. Daar doe je het uiteindelijk voor!’’

Froukje Hartmans
Froukje HartmansIntern Begeleider