Van de 212 voor 2018 gecontracteerde zorgaanbieders bij Sociaal Domein Fryslân zijn er tot nu toe 76 zorgaanbieders aangesloten op de Verwijsindex Fryslân. Hiervan zijn er 31 zorgaanbieders die nieuw zijn aangesloten. Dit betekent dat deze partijen nu allemaal daadwerkelijk kunnen werken met de Verwijsindex.

Het aantal nieuwe aansluitingen blijft helaas achter. Er zijn veel organisaties die nog moeten aansluiten. Uit gesprekken met zorgaanbieders en zorgprofessionals blijkt dat het stimuleert wanneer andere partijen hen aanspreken op het gebruik van de Verwijsindex. Dit maakt de uiteindelijke stap om aan te sluiten (zoals ook verplicht in de Jeugdwet 2015!) gemakkelijker.
Wij willen jullie, als gebruikers van de Verwijsindex vragen om jullie contactpersonen van andere zorgorganisaties te blijven aanspreken op het gebruik van de Verwijsindex. De te ondernemen stappen om aan te sluiten zijn allemaal opgenomen op de website, klik hier.