De tabbladen hieronder kun je openen door op het tabblad (+) van je keuze te klikken.

Alleen partijen/organisaties die op een professionele wijze bij kinderen, jeugdigen en/of hun gezin betrokken zijn, kunnen aansluiten op de Verwijsindex Fryslân.

Je kunt op twee manieren op de Verwijsindex Fryslân aansluiten.

  1. Heeft je organisatie een inkoopcontract bij Sociaal Domein Fryslân, neem dan contact op met Sociaal Domein Fryslân.
  2. Heeft je organisatie geen inkoopcontract bij Sociaal Domein Fryslân dan kun je contact opnemen met de gemeente waar je organisatie of instelling (hoofdvestiging) gevestigd is. Hier kun je vragen naar de aandachtsfunctionaris Verwijsindex. Wie in jouw gemeente aandachtsfunctionaris is, lees je in het document aandachtsfunctionaris per gemeente Fryslân.

Weet je niet zeker of je organisatie is aangesloten, check dan eerst de lijst met aangesloten organisaties.

De hierna te volgen stappen kun je uitsluitend uitvoeren als je een toetredingsovereenkomst hebt getekend via stap 1 of 2 hierboven. Het stappenplan is ook hier te downloaden.

Op deze website tref je verder alle benodigde informatie over wat de Verwijsindex is.

In het document rolverdeling wordt uitleg gegeven over alle rollen in de verwijsindex.

In het instellingsprofiel geef je aan hoe je gebruik gaat maken van de Verwijsindex. Het invulformat instellingsprofiel dient ingevuld gemaild te worden aan Verwijsindex Fryslân. Wij adviseren om voor het invullen van het instellingsprofiel in ieder geval één medewerker per organisatie de training Verwijsindex te laten volgen. Inschrijven voor een training kan via deze website. Zie trainingen.

Het aanvragen en ontvangen van accounts voor nieuwe organisaties kan uitsluitend via het functioneel beheer Verwijsindex Fryslân. Vul het Exceldocument “Aanvragen accounts voor ViF” volledig in en mail deze naar Verwijsindex Fryslân.

Let op! Een account kan alleen aangevraagd worden met een e-mailadres medewerkernaam@organisatie.nl, dus geen info@organisatie.nl. Accountaanvragen met @hotmail, @gmail, @ziggo, @hetnet, enz. worden niet in behandeling genomen.

Om aansluiting op de ViF te realiseren moeten de volgende documenten in het bezit zijn van Partoer:

  • Een kopie van de toetredingsovereenkomst
  • Een volledig ingevuld Exceldocument “Aanvragen accounts voor ViF”

Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Links in het menu, bij ‘aangesloten organisaties’, tref je de lijst met organisaties aan, die én een nieuw convenant Verwijsindex (na december 2015) hebben getekend en een account in de Verwijsindex hebben. Er sluiten regelmatig nieuwe organisaties aan.

Staat de organisatie die je zoekt er niet bij dan kan dit het volgende betekenen:

  • De organisatie heeft wel een account maar heeft het nieuwe convenant nog niet getekend. Neem voor vervolgactie contact op met: verwijsindexfryslan@partoer.nl
  • De organisatie heeft wel een nieuw convenant maar heeft niet alle stappen genomen om een account te krijgen, neem contact op met: verwijsindexfryslan@partoer.nl
  • De organisatie is niet bekend bij de verwijsindex. Om aan te sluiten volg je de stappen op deze pagina.

Uiteraard kun je ook contact met ons opnemen als je iets anders opvalt of als je vragen/opmerkingen hebt.