Welke beroepsgroepen zijn aangesloten op de Verwijsindex? 

In Fryslân zijn honderden verschillende organisaties aangesloten op de Verwijsindex met zo’n 3000 gebruikers en dat aantal is groeiend. Landelijk zijn er in ieder geval meer dan 45.000 professionals aangesloten op de Verwijsindex.

Deze organisaties en gebruikers zijn van verschillende beroepsgroepen. Het gaat onder andere om:

  • Artsen (huisartsen, kinderartsen)
  • GGZ (grote organisaties zoals Kinnik maar ook éénmanspraktijken)
  • Jeugdgezondheidszorg/GGD Fryslân
  • Jeugdhulp organisaties
  • Kinderopvang organisaties
  • Onderwijsinstellingen (basisscholen, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs)
  • Wijk- en gebiedsteams
  • Zorgboerderijen