Rechten als ouder(s)

Als ouder heeft u met betrekking tot de Verwijsindex een aantal rechten. In de meeste gevallen zal een hulp-, zorgverlener of een andere professional uw toestemming vragen om een signaal af te geven en bespreekt hij wat er gedaan wordt wanneer er een match ontstaat. Echter, in het uiterste geval heeft de professional geen toestemming nodig om een signaal af te geven. Indien mogelijk zal de professional u informeren over wat hij heeft gedaan.

  1. U heeft altijd recht op inzage van uw gegevens. U kunt dit opvragen bij de professional die het signaal heeft afgegeven. De informatie in de Verwijsindex bestaat uit de naam, geboortedatum en het adres van uw kind. Meer informatie kan de professional dus ook niet verstrekken.
  2. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de beslissing van de professional om een signaal af te geven.
  3. U heeft het recht om de professional te verzoeken om het signaal te verwijderen. Dit verzoek kunt u richten aan de professional/organisatie die het signaal heeft afgegeven.

Waar dient u een bezwaar in? 

In principe dient u een bezwaar in bij de professional/organisatie van de professional die een signaal heeft afgegeven. Komt u er niet uit of wilt u een algemeen bezwaar indienen? Dan kunt u ook terecht bij uw gemeente, de eigenaar van de Verwijsindex. Bij welke gemeente u het bezwaar kunt indienen wordt bepaald door uw woongemeente (de gemeente waar u staat ingeschreven):

  • Indien u en uw kind in dezelfde gemeente staan ingeschreven dient u het bezwaar in bij uw woongemeente.
  • Staat uw kind in een andere gemeente ingeschreven? Dan dient u uw bezwaar in bij de gemeente waar uw kind staat ingeschreven.