Welke beroepsgroepen zijn aangesloten op de Verwijsindex? 

In Fryslân zijn honderden verschillende organisaties aangesloten op de Verwijsindex met meer dan 3000 gebruikers en dit aantal groeit maandelijks. Landelijk zijn er meer dan 45.000 professionals aangesloten op de Verwijsindex.

Deze organisaties en gebruikers zijn van verschillende beroepsgroepen.

Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan:

  • Artsen (huisartsen, kinderartsen)
  • Gehandicaptenorganisaties (Reik, Talant)
  • Jeugdgezondheidszorg/GGD Fryslân (schoolartsen, verpleegkundigen, opvoedingsondersteuning, jeugdartsen)
  • Jeugdhulp organisaties (Woodbrookers, Jeugdhulp Friesland)
  • Kinderopvang organisaties
  • Onderwijsinstellingen (basisscholen, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs)
  • Psychologen en psychiaters (grote organisaties zoals Kinnik maar ook éénmanspraktijken)
  • Wijk- en gebiedsteams
  • Zorgboerderijen