Jeugdwet

Een van de onderdelen van de Nederlandse Jeugdwet is de Verwijsindex. Dat is een beveiligd en afgeschermd digitaal contactsysteem waarin alleen professionals een signaal kunnen afgeven.

Dat doen ze om hun betrokkenheid bij jou aan te geven. Wanneer een andere professional, die bij jou betrokken is, dit ook doet, krijgen zij een match en hebben ze elkaars contactgegevens (emailadres en telefoonnummer).

De praktijk laat zien dat er in veel situaties langs elkaar heen wordt gewerkt. Dan is de hulpverlening aan jou niet optimaal. Daarom heeft de wetgever een systeem bedacht waarmee professionals snel elkaars contactgegevens krijgen.

Wat is het?

De Verwijsindex brengt professionals die bij jou betrokken zijn automatisch met elkaar in contact. Het doel ervan is om samen met jou de best passende ondersteuning of begeleiding te bieden. Als er naar aanleiding van een match in de Verwijsindex wordt afgestemd dan gebeurt dat in overleg met jou.

Het systeem is geen opzoeksysteem. Pas wanneer een professional zelf een signaal afgeeft, zijn eventueel andere signalen zichtbaar.

Het systeem is geen meldsysteem. Er wordt géén melding gedaan bij de gemeente, de politie, de school of een andere instantie. Dus wanneer 1 professional een signaal afgeeft en niemand anders doet dat (er ontstaat dus géén match) dan gebeurt er verder ook niks.

Voordat het signaal wordt afgegeven in de Verwijsindex, hoor je dit van de professional die bij jou betrokken is.

Je kunt dan al samen met de professional bespreken wat je wilt dat er gedaan wordt als er een match is. Het kan ook zo zijn dat er na een match even niks gebeurt. Soms is het voldoende dat professionals van elkaar weten dat ze bij je betrokken zijn.

Jij hebt hierin een belangrijke rol. Signaleren wordt in de meeste gevallen samen met jou gedaan of nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven. Wanneer een professional geen contact meer met je kan krijgen (om wat voor reden dan ook) kan het voorkomen dat hij zonder je toestemming een signaal afgeeft. Dit gebeurt echter bijna nooit.

In de wet is vastgelegd dat een signaal maximaal twee jaar blijft bestaan. De professional kan het signaal eerder verwijderen, maar het kan ook na twee jaar verlengd worden.

Op het moment dat je 23 jaar wordt, verdwijnen alle gegevens in de Verwijsindex. Ook dit is in de Jeugdwet vastgelegd. De Verwijsindex is er voor kinderen en jongeren tot 23 jaar.