Jouw rechten als jongere

Lees hier als je 16 jaar of ouder bent. Ben je tussen de 12 en 16 jaar, of jonger dan 12 jaar scroll dan naar beneden.

Als jongere van 16 jaar of ouder heb je een aantal rechten. De professional zal je hier ook altijd op wijzen. In de meeste gevallen zal een hulp-/zorgverlener of IB-er jouw toestemming vragen om een signaal af te geven. Hij bespreekt wat er gedaan wordt wanneer er een match ontstaat.

Wanneer een professional bijvoorbeeld geen contact met je kan krijgen (omdat je bent verhuisd of omdat je jouw telefoon niet opneemt) dan mag de professional zonder jouw toestemming een signaal in de Verwijsindex afgeven.

Hij zal je wel proberen te informeren over wat hij/zij gedaan heeft, maar het kan dus voor komen dat je niet meteen op de hoogte bent van wat er is gedaan.

Daarnaast heb je nog een aantal rechten:

 1. Je hebt altijd recht op inzage in je gegevens. Je kunt dit opvragen bij de hulp-/zorgverlener die het signaal heeft afgegeven. De informatie in de Verwijsindex bestaat uit je naam, geboortedatum en je woonadres. Daarnaast staat er informatie van je hulp-/zorgverlener in (emailadres, telefoonnummer). Meer informatie dan dit kan je hulp-/zorgverlener dus ook niet uit het systeem halen en aan je geven.
 2. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de beslissing van je hulp-/zorgverlener om een signaal af te geven. Dit kun je doen bij je hulp-/zorgverlener of bij de gemeente waar je woont.
 3. Je hebt het recht om de hulp-/zorgverlener te verzoeken om het signaal te verwijderen. Dit verzoek kun je richten aan de professional/organisatie die het signaal heeft afgegeven.
Ben je tussen de 12 en 16 jaar oud dan kan de aan jouw gerichte hulp-/zorgverlening op verschillende manieren met je worden afgestemd. Dit hangt af van de keuzes van je hulp-/zorgverlener. Er zijn drie situaties mogelijk:

 • De hulp-/zorgverlener stemt alleen met jou af.
 • De hulp-/zorgverlener stemt met jou en jouw ouders af.
 • De hulp-/zorgverlener stemt met alleen je ouders af.

Afhankelijk van wat je afspreekt met je hulp-/zorgverlener zal deze hulp-/zorgverlener dus met jou alleen of met jou en jouw ouders of alleen jouw ouders afstemmen over het gebruik van de Verwijsindex. In de meeste gevallen zal een hulp-/zorgverlener of IB-er jouw ouders toestemming vragen om een signaal af te geven en bespreekt hij wat er gedaan wordt wanneer er een match ontstaat.

Wanneer een professional bijvoorbeeld geen contact met jou of je ouders kan krijgen (omdat jullie zijn verhuisd of omdat de telefoon niet wordt opgenomen) dan mag de professional zonder jullie toestemming een signaal in de Verwijsindex afgeven.

Hij zal jullie wel proberen te informeren over wat hij gedaan heeft maar het kan dus voorkomen dat jij/je ouders niet meteen op de hoogte zijn van wat er is gedaan.

Daarnaast heb je nog een aantal rechten:

 1. Je hebt altijd recht op inzage in je gegevens. Je kunt dit opvragen bij de hulp-/zorgverlener die het signaal heeft afgegeven. De informatie in de Verwijsindex bestaat uit je naam, geboortedatum en je adres. Ook staat er informatie over je hulp-/zorgverlener (emailadres, telefoonnummer). Meer informatie dan dit kan je hulp-/zorgverlener dus ook niet aan je geven.
 2. Jij/je ouders hebben het recht om bezwaar te maken tegen de beslissing van je hulp-/zorgverlener om een signaal af te geven. Dit kunnen zij of kun jij doen bij je hulp-/zorgverlener of bij de gemeente waar je woont.
 3. Jij/je ouders hebben het recht om de hulp-/zorgverlener te verzoeken om het signaal te verwijderen. Dit verzoek kunnen zij of kun jij richten aan de professional/organisatie die het signaal heeft afgegeven.
Ben je jonger dan 12 jaar dan wordt de aan jouw gerichte hulp-/zorgverlening met jouw ouders afgestemd. In de meeste gevallen zal een hulp-/zorgverlener of IB-er jouw ouders toestemming vragen om een signaal af te geven en bespreekt hij wat er gedaan wordt wanneer er een match ontstaat.

Wanneer een professional bijvoorbeeld geen contact met jou of je ouders kan krijgen (omdat jullie zijn verhuisd of omdat de telefoon niet wordt opgenomen) dan mag de professional zonder jullie toestemming een signaal in de Verwijsindex afgeven.

Hij zal je ouders wel proberen te informeren over wat hij gedaan heeft maar het kan dus voorkomen dat je ouders niet meteen op de hoogte zijn van wat er is gedaan.

Daarnaast heb je nog een aantal rechten:

 1. Je ouders hebben altijd recht op inzage in je gegevens. Ze kunnen dit opvragen bij de hulp-/zorgverlener die het signaal heeft afgegeven. De informatie in de Verwijsindex bestaat uit je naam, geboortedatum en je adres. Ook staat er informatie over je hulp-/zorgverlener (emailadres, telefoonnummer). Meer informatie dan dit kan je hulp-/zorgverlener dus ook niet aan je ouders geven.
 2. Je ouders hebben het recht om bezwaar te maken tegen de beslissing van je hulp-/zorgverlener om een signaal af te geven. Dit kunnen zij doen bij je hulp-/zorgverlener of bij de gemeente waar je woont.
 3. Je ouders hebben het recht om je hulp-/zorgverlener te verzoeken om het signaal te verwijderen. Dit verzoek kunnen zij richten aan de professional/organisatie die het signaal heeft afgegeven.