Taakverdeling Verwijsindex Fryslân

Bij het laten functioneren van de Verwijsindex Fryslân zijn verschillende partijen betrokken.

Zo heeft de gemeente de taak om organisaties (zorg, onderwijs, kinderopvang etc.) te stimuleren tot en aan te spreken óp het gebruik van de Verwijsindex Fryslân.

Partoer ondersteunt de Friese gemeenten bij de implementatie van de Verwijsindex Fryslân in de gebiedsteams. Daarnaast ondersteunt Partoer de zorg- en hulpverleningsinstellingen en de kinderopvang en onderwijsorganisaties. Tevens wordt het functioneel beheer van het systeem door Partoer verzorgd.

Multisignaal verzorgt en onderhoudt het technische systeem Verwijsindex. De Verwijsindex werkt op laptops, desktops, smartphones en op de iPad/Tablet.

De Friese gemeenten zijn eigenaar van het instrument Verwijsindex. Landelijk is bij wet bepaald dat elke gemeente een aansluiting op de Verwijsindex moet realiseren. De Friese gemeenten hebben al bij de start, in 2007, afgesproken om dit gezamenlijk op te pakken. Dit betekent dat de Friese professionals met maar één systeem hoeven te werken. In andere delen van Nederland komt het voor dat in dezelfde provincie met drie verschillende systemen gewerkt wordt. Dit heeft geen gevolgen voor het gebruik. De professionals die met de ViF werken kunnen met elke professional in Nederland een match krijgen, ongeacht het systeem waarmee wordt gewerkt. De systemen zijn landelijk aan elkaar gekoppeld.

De Friese gemeenten huren Partoer in voor het ondersteunen bij het implementeren van de Verwijsindex Fryslân. Voor 2019 is afgesproken dat er steeds meer taken door de gemeente zelf worden opgepakt. Voor 2019 voert Partoer de volgende taken uit:

  • De website wordt onderhouden;
  • De jaarrapportage wordt geschreven en opgeleverd;
  • De Friese gemeenten en gebruikers worden vertegenwoordigd tijdens de landelijke gebruikersoverleggen, bijeenkomsten Delen = Vermenigvuldigen;
  • Het functioneel beheer wordt uitgevoerd, onder andere: helpdeskvragen beantwoorden, het aanmaken van organisaties in het systeem, het aanmaken van de accounts, het uitdraaien van managementinformatie en het begeleiden van gebruikers in het gebruik van de ViF

Tevens kan Partoer op verzoek van professionals maatwerk leveren. Meer informatie hierover is te vinden bij Service & Trainingen of neem contact met ons op. 

Voor Friesland verzorgt het bedrijf Multisignaal uitsluitend het technische deel van de Verwijsindex Fryslân. Zij doen dit landelijk voor zo’n 75% van de gemeenten. Wanneer je inlogt op de verwijsindex om een signaal af te geven dan zie je dus het logo van Multisignaal.