Organisaties aangesloten op de Verwijsindex Fryslân

Indien een organisatie een contract met Sociaal Domein Fryslân heeft wordt bij SDF de toetredingsovereenkomst getekend. De aandachtsfunctionaris in de gemeente is verantwoordelijk voor de convenanten van organisaties (zorgaanbieders, onderwijs, kinderopvang, gebiedsteam) werkzaam in die gemeente. Voor meer informatie: ga naar aansluiten in het linkermenu.

Meer informatie over aangesloten beroepsgroepen kun je vinden bij het tabblad ‘Ik ben professional’ onder ‘aangesloten beroepsgroepen‘.