Aansluiten op Verwijsindex Fryslân

Alleen organisaties die op een professionele wijze bij kinderen, jeugdigen en/of hun gezin betrokken zijn, kunnen aansluiten op de Verwijsindex Fryslân.

Een organisatie kan op verschillende manieren op de Verwijsindex Fryslân aansluiten.

  1. Heeft de organisatie een inkoopcontract bij Sociaal Domein Fryslân (SDF) dan neemt de partij zelf contact op met Sociaal Domein Fryslân.
  2. Heeft de organisatie geen inkoopcontract bij Sociaal Domein Fryslân dan neemt de partij contact op met de gemeente waar de organisatie of instelling (hoofdvestiging) gevestigd is. Per gemeente is er een aandachtsfunctionaris waar je naar kunt vragen. Kijk daarvoor hier.
  3. De aandachtsfunctionaris van een gemeente kan ook zelf contact opnemen met een organisatie en deze aanspreken op het gebruik van de Verwijsindex en ondersteuning bieden bij het aansluiten op de Verwijsindex.

Een organisatie kan uitsluitend toetreden tot de Verwijsindex na het tekenen van de toetredingsovereenkomst. Deze overeenkomst kan alleen bij SDF of een Friese gemeente getekend worden. Organisatie hiervan is in handen van de aandachtsfunctionaris bij SDF of per gemeente individueel.

De gemeente/SDF kan een invulformat “Toetredingsovereenkomst” bij Partoer aanvragen.

Lees hier het convenant.

Bij rolverdeling wordt uitleg gegeven over alle rollen in de Verwijsindex.

Bij taakverdeling wordt uitleg gegeven over de verschillende partijen betrokken bij het implementatieproces en het technische deel.

Binnen iedere organisatie hebben wij een primair contactpersoon, deze heeft een rol als instellingscoördinator. Zij dragen zorg voor onder meer voor het aanvragen van accounts. Wat wij in ieder geval nodig hebben:

  • Voornaam + achternaam
  • Organisatienaam + locatie- of teamnaam
  • Emailadres + Telefoonnummer
  • Rechtenrol die je nodig hebt: vraag dit aan je instellingscoördinator of neem contact met ons op.

Stuur ons zelf een bericht, of laat dit jouw instellingscoördinator doen.