Aansluiten op Verwijsindex Fryslân

Alleen organisaties die op een professionele wijze bij kinderen, jeugdigen en/of hun gezin betrokken zijn, kunnen aansluiten op de Verwijsindex Fryslân.

Een organisatie kan op verschillende manieren op de Verwijsindex Fryslân aansluiten.

  1. Heeft de organisatie een inkoopcontract bij Sociaal Domein Fryslân (SDF) dan neemt de partij zelf contact op met Sociaal Domein Fryslân.
  2. Heeft de organisatie geen inkoopcontract bij Sociaal Domein Fryslân dan neemt de partij contact op met de gemeente waar de organisatie of instelling (hoofdvestiging) gevestigd is. Per gemeente is er een aandachtsfunctionaris, wie dat is lees je hier.
  3. De aandachtsfunctionaris van een gemeente kan ook zelf contact opnemen met een organisatie en deze aanspreken op het gebruik van de Verwijsindex en ondersteuning bieden bij het aansluiten op de Verwijsindex.

Een lijst met aangesloten organisaties is hier te vinden.

Een organisatie kan uitsluitend toetreden tot de Verwijsindex na het tekenen van de toetredingsovereenkomst. Deze overeenkomst kan alleen bij SDF of een Friese gemeente getekend worden. Organisatie hiervan is in handen van de aandachtsfunctionaris bij SDF of per gemeente individueel.

De gemeente/SDF kan een invulformat “Toetredingsovereenkomst” bij Partoer aanvragen.

Lees hier het convenant.

Bij rolverdeling wordt uitleg gegeven over alle rollen in de Verwijsindex.

Bij taakverdeling wordt uitleg gegeven over de verschillende partijen betrokken bij het implementatieproces en het technische deel.

In het instellingsprofiel geeft de organisatie aan hoe zij gebruik gaan maken van de Verwijsindex. Het invulformat instellingsprofiel dient ingevuld gemaild te worden aan de aandachtsfunctionaris in de gemeente en naar Partoer. Wij adviseren om voor het invullen van het instellingsprofiel in ieder geval één medewerker per organisatie de training Verwijsindex te laten volgen. Inschrijven voor een training kan via de website onder ‘trainingen‘.

Het aanvragen en ontvangen van accounts voor nieuwe organisaties kan uitsluitend bij het functioneel beheer Verwijsindex Fryslân van Partoer. De organisatie vult het het Exceldocument “aanvragen accounts voor ViF” volledig in en mailt deze naar verwijsindexfryslan@partoer.nl.

Let op! Een account kan alleen aangevraagd worden met een e-mailadres medewerkersnaam@organisatie.nl, dus geen info@organisatie.nl. Accountaanvragen met @hotmail, @gmail, @ziggo, @hetnet, etcetera worden niet in behandeling genomen.

Om aansluiting op de ViF te realiseren moeten de volgende documenten in het bezit zijn van Partoer:

  • Een kopie van de toetredingsovereenkomst Verwijsindex Fryslân
  • Een volledig ingevuld Exceldocument “Aanvragen accounts voor ViF”

Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

De aandachtsfunctionaris van de gemeente/SDF wijst een potentiële toetreder tot de Verwijsindex Fryslân op deze stappen en biedt zonodig begeleiding.