Rolverdeling in de Verwijsindex Fryslân

Binnen de organisatie van de Verwijsindex zijn verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Dat geldt zowel aan de voorkant bij het aansluiten op de ViF als aan de achterkant in het systeem ViF. Zo is er vanuit de gemeente aan de voorkant een aandachtsfunctionaris en aan de achterkant een gemeentelijk contactpersoon.

Voor alle andere organisaties geldt dat er een instellingscoördinator is als eerste aanspreekpunt voor het gebruik van de Verwijsindex. Daarnaast zijn er in die organisaties signaleringsgerechtigde medewerkers.

Neem voor een nadere toelichting even contact met ons op.