Welke beroepsgroepen zijn aangesloten op de Verwijsindex? 

In Fryslân zijn honderden verschillende organisaties aangesloten op de Verwijsindex Fryslân met zo’n 3000 gebruikers en dat aantal is groeiend. Landelijk zijn er via Multisignaal in ieder geval 45.000 professionals aangesloten op de Verwijsindex.

Deze organisaties en gebruikers zijn van verschillende beroepsgroepen. Onder andere:

  • Artsen
  • GGZ
  • JGZ/GGD
  • Kinderopvang
  • Onderwijsinstellingen
  • Wijk- en gebiedsteams van gemeenten
  • Zorgboerderijen