De Verwijsindex & wijk- en gebiedsteams

Er zijn veel verschillende namen voor de teams die in de afgelopen jaren ontstaan zijn om antwoord te geven op allerlei vragen in het sociale domein. Daarbij kan het gaan om vragen op het gebied van (gezondheids-) zorg, inkomen, jeugd, werk en welzijn. Een wijk of gebiedsteam is samengesteld uit professionals van verschillende organisaties. Nu werken ze samen in een team om zo gebruik te kunnen maken van elkaars krachten en deskundigheden èn om te werken vanuit de visie: één kind, één gezin, één plan.

Niet alle betrokkenen rondom jeugd zitten in het team, vandaar ook dat de verwijsindex een belangrijke rol speelt. Door te signaleren profileert het wijk- of gebiedsteam zich als betrokkene èn krijgt een teamlid zicht op wie er nog meer betrokken zijn bij een kind, jeugdige of gezin. De signalen kunnen heel divers zijn. Ze kunnen liggen op alle vlakken van zorg, inkomen, jeugd, werk en welzijn.
Ook voor de wijk- en gebiedsteams geldt dat het belangrijk is om te signaleren wanneer zij betrokken zijn bij een kind, jeugdige of gezin.