De Verwijsindex & Verslavingszorg Noord Nederland

Verslavingszorg Noord Nederland (hierna VNN) is in 2017 volledig opnieuw aangesloten op de ViF. De medewerkers van VNN zijn betrokken bij ouders met verslavingsproblematiek en geven een signaal van betrokkenheid af in de Verwijsindex zodra zij bij een ouder/ouders betrokken zijn met kinderen jongeren dan 23 jaar. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. Het doel van een signaal op een kind(eren) is om alle expertise betrokken bij het gezin optimaal in te zetten. VNN is deskundig op het gebied van verslavingszorg en kunnen hierover informatie verstrekken waardoor een hulpverlener betrokken bij het kind(eren) de hulp aan het kind(eren) optimaal kan afstemmen en kan vormgeven.

Het doel is nooit om onnodig gegevens uit te wisselen of om zorg van een andere partij over te nemen. Het doel is een optimale samenwerking: 1gezin 1plan 1 aanpak.