Jeugdgezondheidszorg GGD Fryslân

Jeugdgezondheidszorg (hierna JGZ) is de publieke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar. Tot de JGZ behoren het consultatiebureau, de school- en jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en verschillende vormen van opvoeddeskundige ondersteuning.