De verwijsindex & de Geestelijke Gezondheid Zorg

De verwijsindex biedt professionals (en ouders/jeugdige) de mogelijkheid om in beeld te krijgen wie betrokken zijn bij een kind/jeugdige/gezin om vervolgens gezamenlijk te komen tot één plan van aanpak. Daarom is het van belang dat alle betrokkenen een signaal afgeven wanneer zij betrokken zijn bij een kind/jeugdige/gezin.

Zo ook voor en door de GGZ behandelaars. Met het afgeven van een signaal wordt er geen inhoudelijke informatie over de situatie gedeeld. Vraag jezelf als ggz-professional af: welke gegevens zijn, na een match, noodzakelijk om te delen om te bepalen hoe wij kunnen samenwerken ten behoeve van de behandeling van dit kind/jeugdige/gezin?

Voor de matchpartners is het van belang om te weten dat inhoudelijke uitwisseling of een casusgesprek kan plaatsvinden nadat de ouders of de jeugdige bij dat besluit betrokken zijn geweest.